Villmarksbarna

Runa (8) bor i Alta i Finnmark og er mer interessert i jakt, fiske og friluftsliv enn de fleste på sin alder. Hun tilbringer mye av fritiden ute i skog og mark, og dette gjør hun sammen med sine søsken Narve (4), Ida (10), Guro (13), mamma Inger og pappa Lars.

Hvis episode

Runa bor i Alta i Finnmark og tilbringer mye av fritiden ute i skog og mark sammen med sine søsken Narve, Ida, Guro, mamma Inger og pappa Lars.