Hem till Midgård

I Midgård lever innbyggerne med både åsatru og kristendom. Midgårds høvding, Stor-Snorre, er ute på plyndringstokt og har overlatt ansvaret til sin inkompetente sønn Lill-Snorre, en av få vikinger som verken tåler sjøen eller å se blod og som helst av alt drikker mjød og drømmer om kvinner.

Hvis episode

Når vikinghøvdingen Stor-Snorre er ute på røvertokt må hans inkompetente sønn Lill-Snorre holde orden på byen Midgård.