Tapperhet i strid

En offiser med skrivebordstjeneste får i oppdrag å finne ut om en kvinnelig pilot posthumt bør tildeles tapperhetsmedaljen Medal of Honor. Men under etterforskningen oppdager han at det finnes helt ulike beskrivelser av hendelsesforløpet.