Early Release

Thriller der vi møter Taylor, en vanlig forstadsmor som har gjort noen feil i livet og havnet i fengsel etter fyllekjøring og narkotikabesittelse. Når hun blir sluppet ut, er hun fast bestemt på å legge alt bak seg. Men når livet ser ut til å være på riktig spor igjen, får hun besøk av sin tidligere cellekamerat, som har andre planer.