The Birth of a Nation

Virkelighetsbasert drama der handlingen foregår i Virginia i 1831. Nat Turner er slave, men lesekyndig, dypt kristen og predikant for andre slaver. Eieren hans leier ham ut til andre plantasjer for å dempe uro og berolige slavene med Bibelens ord. Men når Turner blir vitne til fryktelige ugjerninger, organiserer han et opprør. Nate Parker har regi og hovedrolle i "The Birth of a Nation".