Tåke i august

Virkelighetsbasert drama om 13-årige Ernst Lossa, som i 1942 havner på et tysk mentalsykehus fordi han er "sigøyner"– han tilhørte vandrerfolket jenische. Der oppdager han at nazistene har et eutanasiprogram – dødshjelp for utviklings- og funksjonshemmede pasienter – og prøver å stoppe det.