Kings Bay

Norsk thriller basert på en virkelig hendelse fra 1962 på Svalbard, der en gruveeksplosjon krevde 21 menneskeliv. Kings Bay-saken skulle få store politiske konsekvenser, men var det en ulykke? I nåtid møter vi den gravende journalisten Harriet Hansen. Hun finner spor som tyder på en konspirasjon.