The Fits

The Fits er et kritikerrost drama om elleveårige Toni, som pleier å gå på boksetrening sammen med storebroren. Men en dag oppdager hun et dansekompani som trener i samme hus, noe som vekker interessen hennes. På samme tid blir skolen hennes rammet av en mystisk epidemi, der mange unge jenter plutselig besvimer.