The Dinner

I den intense dramathrilleren "The Dinner" møtes to par på en dyr restaurant. Mennene er brødre og profilerte samfunnsborgere. Sammen må foreldrene få klarhet i et lovbrudd sønnene har begått. Hva har skjedd? Hvordan kunne det skje? Og fremfor alt: Hvordan kan foreldrene hindre at sønnene blir dømt for lovbruddet?