X-Men

Gode mutanter med fantastiske krefter kjemper mot den onde Magento som vil tilintetgjøre menneskeheten. Relajonene mellom mennsker og mutanter er kompliserte. Mens professor Charles Xavier strever etter en verden i harmoni ønsker den mektige Magneto se menneskeheten totalt utryddet.