Den innerste sirkel

Stjernespekket virkelighetsbasert spiondrama som gir oss historien om CIA og Edward Wilson, mannen som brakte etterretningstjenesten fra en anonym tilværelse til begivenhetenes sentrum. Veien dit var imidlertid kronglete, og ikke minst led Wilsons eget privatliv under hans ukuelige lojalitet til arbeidsgiveren.