Saints and Soldiers: The Void

Krigdrama der handlingen foregår mot slutten av andre verdenskrig. Tyskerne er på retrett, men det er fortsatt soldater rundt omkring. En alliert tropp får i oppdrag å ta seg inn i et fjellområde for å angripe en utholdende tysk militærpost. Men etter et lumsk bakholdsangrep er de allierte redusert til bare noen få menn. Er det nok til å slå tyskerne?