Saints and Soldiers: The Void

Krigsdrama 2014 USA 92 Minutter Fra 15 år

Krigdrama der handlingen foregår mot slutten av andre verdenskrig. Tyskerne er på retrett, men det er fortsatt soldater rundt omkring. En alliert tropp får i oppdrag å ta seg inn i et fjellområde for å angripe en utholdende tysk militærpost. Men etter et lumsk bakholdsangrep er de allierte redusert til bare noen få menn. Er det nok til å slå tyskerne?

Tilgjengelig til
31. juli 2018