Hevn

Thriller 2015 Norge 96 Minutter Fra 15 år

Reisejournalisten Andrea kommer til en idyllisk fjordbygd for å skrive en artikkel om bygdas hotell, og blir tatt imot med åpne armer av eierne Morten og Nina. Men Andrea heter egentlig noe annet, og hun har alt annet enn gode hensikter overfor Morten. Stemningen blir trykket når resten av bygda blir dratt inn i oppgjøret dem imellom.

Tilgjengelig til
5. desember 2017