As Above, So Below

Skrekkfilm 2014 USA 90 Minutter Fra 15 år

Hundre meter under Paris' gater, i katakombene, finnes en skummel turistattraksjon. På 1700-tallet brukte man store mengder menneskebein fra overfylte kirkegårder for å forsterke tunellene og motvirke jordskred. Til denne makabre plassen kommer en ung alkymist og teamet hennes for å lete etter De Vises Stein. Men i de mørke tunellene venter forferdelige ting.

Tilgjengelig til
19. mai 2017