The Dresser

Stjernespekket britisk drama med Anthony Hopkins og Ian McKellen. Midt under annen verdenskrig skal et omreisende teaterselskap i England sette opp Shakespeares "Kong Lear". Samtidig som bomber faller og flyalarmen går forsøker truppen å finne trøst i det historiske dramaet. Filmen er basert på Ronald Harwoods populære stykke.