Søndagsbarn

Gutten Pu vokser opp med en far som er prest. Om sommeren holder faren gudstjenester i Dalarna, der familien har et feriehus. Humøret hans svinger kraftig, og den unge utvikler et komplisert forhold til sin far.