Gulljenta

Eva bor hos sine to tanter og sin jevngamle kusine Berit, i vente på at moren hennes skal bli frisk fra tuberkolose. Men Eva blir diskriminert i familien og Berit gjør alt hun kan for å få mest oppmerksomhet.