Kinsey

Som universitetslærer i biologi på 30-tallet innså Alfred Kinsey hvor lite forskning som hadde blitt gjort rundt menneskets seksualitet og han bestemte seg for å intervjue et stort antall mennesker om deres seksuelle vaner. Resultatet ble flere kontroversielle rapporter som la grunnlaget for den moderne sexologien.