Johan Falk - Våpenbrødre

Noen ønsker å starte krig i Gøteborgs gater. Samtidig blir situasjonen for Johan Falks infiltratør Frank Wagner mer og mer dramatisk når lederen av gjengen innser at noen lekker til politiet.