Mindhunters

Under utdannelsen havner en gruppe FBI-elever midt i en katt og mus lek som blir alvor. Ved en øvelse som går ut på å gjenkjenne profiler på gjerningsmenn blir de eksponert for ulike mordscenarier som de må løse. Men eksamen som finner sted på en øde øy blir plutselig blodig alvor.