Shopgirl

Mirabelle har nylig flyttet til L.A. og jobber som butikkassistent. Hun har ingen venner, får lite betalt for jobben som hun hater, er langt unna å kunne leve av kunsten sin og er depressiv. Til tross for dette har hun valget mellom to menn: Spontane Jeremy og styrtrike Ray.