Gossip

I Colin Nutleys nye film Gossip følger vi ti skuespillere en dag, fra morgen til kveld. Vi er med de på arbeid og i fritiden. Gjennom filminnspillinger, øvelser og teaterforestillinger. Kvinnene er gode venner, men de er også konkurrenter ettersom de alle sammen har prøvefilmet for en amerikansk nyinnspilling av Garboklassikeren "Dronning Kristina". Denne dagen er spesiell av flere grunner - en av dem fyller 40 år, og det er akkurat denne dagen det skal offentliggjøres hvem som har fått rollen.