Slipp fangen fri - det er vår

En håndfull fanger i sebradrakter bebor et fengsel sammen med sine sortkledde fangevoktere. Utenfor står et par gode sjeler som synger, spiller og baker kaker, og som mener at ingen burde sitte i fengsel nå som det er vår.