Peacock

John Skillpa er en tilbaketrukket banktjenestemann som bor i den lille byen Peacock. Han holder seg helst for seg selv, men når det skjer en ulykke rettes plutselig hele byens oppmerksomhet mot ham - eller snarere mot Emma, hans alternative personlighet som ingen i hans omgangskrets kjenner til.