Noll tolerans

Johan Falk, en tidligere politimann i den nasjonale innsatsstyrken, blir trukket inn i et skuddrama i en bakgate på julaften. Han gjør en heroisk innsats, som blant annet redder livet til et barn, men blir senere trukket inn i en serie av marerittepisoder som fører til at han selv blir anmeldt. Han ser ingen annen utvei enn å flykte. Han tar loven i egne hender i jakten på sannheten og blir dermed etterlyst og jaget av sine egne kollegaer.