Nattverdsgjestene

En gruppe mennesker søker hjelp i Mittsunda Middelalderkirke. Mend den lokale bypresten har, etter sin kones død, begynt å vakle i sin tro på Gud - tanken på fremtiden plager ham enormt.