Grace

Madeline er høygravid når hun havner i en ulykke og mister sitt ufødte barn. I sin sorg og fortvilelse bestemmer hun seg for å fullføre graviditeten. Barnet blir født på vanlig vis, og det viser seg at det mirakuløst lever. Men Grace er et meget spesielt barn.