Skammen

I håp om å unngå krigen søker Jan og Eva (Liv Ullmann) tilflukt på en enslig og forlatt øy. En krig pågår på fastlandet og dens destruktive konsekvenser når også ut til øya. Jan mister sine menneskelige sider og utvikler seg til et monster som Eva må lide under.