Winnerbäck – et slags liv

Lars Winnerbäck er en av Sveriges største artister. Samtidig er han en av dem vi vet minst om. Nå feirer Winnerbäck 20 år som artist, trass i at han så vidt har passert 40. Denne dokumentaren gir oss et svært personlig portrett av artisten og oppsummerer en usannsynlig karriere. Men fremfor alt gir den et innblikk i et sammensatt menneske som med alle sine svakheter og karaktertrekk speiler følelsene til en hel generasjon.