Sjøen

Lisa reiser hjem fra London for å selge sitt barndomshjem, etter at hennes far ble erklært død etter å ha forsvunnet under mystiske omstendigheter året før. Man tror han har fått et illebefinnende eller har falt ned i en bresprekk. Men Lisa nekter å godta denne forklaringen.