Personvernvilkår for C More

Gjelder fra 2. desember 2019

Innehold

Introduksjon

 1. Personopplysninger vi samler inn
 2. Hvordan vi bruker personopplysninger
 3. Årsaker til at vi deler dine personopplysninger
 4. Hvordan du får tilgang til og kontrollerer dine personopplysninger
 5. Dine individuelle rettigheter
 6. Sikkerhet for dine personopplysninger
 7. Hvor vi lagrer og behandler dine personopplysninger
 8. Vår lagring av personopplysninger
 9. Endringer i disse personvernvilkårene
 10. Kontakt oss

Endringshistorikk

Introduksjon

Disse personvernvilkårene gjelder for tjenesten C More, (”Tjenesten”) som tilbys, gjennom nettsiden cmore.no eller applikasjoner, av C More Entertainment AB med organisasjonsnummer 556053-7309 (”C More”, ”vi” eller ”oss”). I disse vilkårene forklarer vi hvordan vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med at du bruker Tjenesten.

Vi bruker informasjon som vi samler inn om deg for tre hovedformål:

 • for å drive vår virksomhet og tilby (herunder forbedre og tilpasse) Tjenesten,
 • for å tilby anbefalinger i Tjenesten og tilpasse Tjenesten for deg, samt
 • for å sende kommunikasjon og markedsføring, inklusive kampanjer, til deg.

Av disse årsaker kombinerer vi de opplysninger som vi samler inn om deg for å gi deg en smidigere, mer konsekvent og personlig tilpasset opplevelse. For å forbedre beskyttelsen av din integritet har vi gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som er utformet for å forhindre visse kombinasjoner av data.

TV4 AB (”TV4”) tilbyr C Mores søstertjeneste TV4 Play, som er en reklamefinansiert tjeneste der du blant annet kan ta del i TV4s innhold med reklame. TV4 tilbyr også tjenesten Fotbollskanalen. TV4, C More, TV4 Media AB og Bonnier Broadcasting AB inngår i samme konsern ("Konsernet") og hver tjeneste har sine egne personvernvilkår. Disse vilkårene gjelder bare for din bruk av C More.

Det er viktig for oss at du kjenner deg trygg når du gir dine personopplysninger til oss. Les gjerne videre om hvordan vi bruker personopplysninger, hvordan det påvirker din integritet og om hvordan du ivaretar dine rettigheter gjennom å klikke videre på lenkene til de ulike avsnittene nedenfor.

1. Personopplysninger vi samler inn

1.1 Personopplysninger er all informasjon som kan kobles til deg som person, både direkte og indirekte gjennom andre opplysninger.

1.2 Visse personopplysninger tilbyr du direkte, for eksempel når du oppretter og administrerer din brukerkonto for Tjenesten, eller kontakter oss for support. Vi samler også inn personopplysninger indirekte gjennom å registrere hvordan du bruker Tjenesten. De personopplysninger som vi behandler om deg er:

 • Kontaktopplysninger. Vi samler inn ditt navn og e-postadresse. Hvis du oppretter ulike profiler på din konto behandler vi også navnene på disse.
 • Autentiseringsopplysninger. Vi samler inn det passord som benyttes for din tilgang til Tjenesten.
 • Demografiske data. Vi samler inn opplysninger om deg, for eksempel fødselsår, postnummer og kjønn.
 • Betalingsdata. Våre samarbeidspartere for betalingsløsninger (Klarna og DIBS) samler inn nødvendige opplysninger for å kunne behandle og gjennomføre din betaling i forbindelse med kjøp av abonnement, pay-per-view og/eller andre betalingstjenester som vi til enhver tid tilbyr i Tjenesten. Klarna og DIBS er behandlingsansvarlige for den behandling som skjer i deres respektive betalingsløsninger og for disse behandlingene gjelder derfor Klarnas, respektive DIBS, egne personvernvilkår.
 • Seerhistorikk. Vi samler inn opplysninger om hvordan du bruker innhold i Tjenesten (f.eks. hvilke programmer du har sett på, hvilken programtype du virker mest interessert i, hvor ofte du bruker Tjenesten og fra hvilken type enhet du har brukt Tjenesten).
 • Enhets- og bruksdata. Vi samler inn opplysninger via cookies (nettkapsler), hvilket beskrives nærmere i vår cookiepolicy (generelt kan sies at det er informasjon om hvordan din enhet samvirker med Tjenesten, f.eks. hvilke innstillinger du velger og de programvarekonfigurasjoner du bruker mest).
 • Support, tilbakemeldinger m.m. Vi samler også inn informasjon som du gir oss og innholdet i meldinger som du sender til oss, slik som tilbakemeldinger og anmeldelser du skriver, eller spørsmål og informasjon du gir i forbindelse med henvendelser til kundetjenesten. Når du kontakter oss, f.eks. for kundesupport gjennom telefonsamtale eller chat med våre representanter, kommer samtalen til å spilles inn for din og vår sikkerhet, samt for kontinuerlig å forbedre vår kundehåndtering.
 • Personopplysninger for å sjekke adresse registrert i Folkeregisteret. Via BankID behandles dine opplysninger for å sjekke adressen din for å overholde EU-forordning 2017/1128 om portabilitet over landegrensene for online innholdstjenester i det indre markedet. Via BankID får vi ditt personnummer, som deretter sjekkes mot det Folkeregisteret. Etter at denne kontrollen er gjennomført, blir både personnummer og adresse registrert i Folkeregisteret umiddelbart slettet.
 • Informasjon om din bruk av andre tjenester/produkter som tilbys innen Konsernet. Basert på innholdet du har benyttet deg av på de ulike tjenestene som tilbys av selskaper innen Konsernet, identifiserer vi hvilket innhold som kan være relevant for deg.

1.3 Vi kan også motta opplysninger fra tredjepart. Disse opplysninger beskytter vi på samme måte som vi beskytter andre personopplysninger og i samsvar med det som beskrives i disse personvernvilkårene. Slike tredjepartskilder kan f.eks. være:

 • Selskap som selger demografiske data. Slike data innholder som regel ikke personopplysninger, men benyttes kun for statistikk og lignende. Informasjonen benyttes for å bekrefte og, i visse tilfeller, komplettere informasjon vi allerede har.
 • Sosiale nettverk, under forutsetning av at du har gitt oss tilgang til dine opplysninger.
 • Partnere som vi samarbeider med for å tilby tjenester eller delta i felles markedsføringsvirksomhet.
 • Partnere som vi samarbeider med for tilbud om betalingsløsninger for å kunne bekrefte dine kjøp.
 • Offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. åpne myndighetsdatabaser eller andre data som er tilgjengelige for allmennheten.

1.4 For at du skal kunne inngå avtale med oss og for at vi skal kunne tilby Tjenesten til deg, er det en forutsetning at vi behandler opplysningene som nevnt ovenfor.

2. Hvordan vi bruker personopplysninger

2.1 Vi bruker informasjon som vi samler inn om deg for tre hovedformål:

 • for å drive vår virksomhet og tilby (inklusive forbedre og tilpasse) Tjenesten,
 • for å tilby anbefalinger i Tjenesten og tilpasse Tjenesten for deg,
 • sende kommunikasjon og markedsføring, inklusive kampanjer, til deg, samt
 • for å lage profiler i Tjenesten for å muliggjøre tilpassede anbefalinger av innhold.

2.2 Tilby, forbedre og tilpasse Tjenesten. Dette inkluderer å:

 • Tilby Tjenesten. Vi bruker opplysninger for å tilby Tjenesten, for å vise personalisert innhold og tilby kundesupport. Vi kommer til bekrefte din alder og dine kontoopplysninger mot Bisnode og dermed få viss begrenset kompletterende informasjon om deg, f.eks. kjønn, som vi lagrer i vårt datasystem. Som tidligere nevnt samarbeider C More med DIBS og Klarna som tilbyr betalingsløsninger. Ettersom selve transaksjonen skjer hos DIBS eller Klarna, så mottar ikke C More ditt fullstendige kredittkortnummer, men mottar slik informasjon som er nødvendig for å (i) kunne bekrefte ditt abonnement og (ii) kunne kommunisere med deg om ditt kjøp. Utover dette er vi, i henhold til bokføringsloven, pliktige til å oppbevare visse transaksjonsdata.
 • Forbedre og utvikle Tjenesten. Vi kommer til å vedlikeholde, teste, forbedre og utvikle Tjenesten med hjelp av statistikk om hvordan Tjenesten benyttes. For dette formål bruker vi for eksempel feilrapporter for å forbedre sikkerhetsfunksjoner, brukeratferd og søkeord for å forbedre relevansen av søkeresultat, samt bruksdata for å avgjøre hvilke nye funksjoner som skal prioriteres.
 • Analyse/Forretningsutvikling. Vi bruker opplysninger for det formål å lage aggregerte analyser som gjør det mulig for oss å drive og beskytte vår virksomhet, samt å ta velbegrunnede beslutninger. Analysen kan også omfatte/brukes for analyse av kundeinnsikt, produktutvikling, personalisering av Tjenesten, trender, statistikk, m.m. hvilket hjelper oss i vårt arbeid med å utvikle Tjenesten. Hovedsakelig benyttes aggregerte og/eller anonyme data i forbindelse med denne siste typen analyse.
 • Kundesupport. Gi support- og støttetjenester til deg så at du kan utnytte Tjenesten.
 • Sikkerhet. Vi bruker opplysninger for å beskytte din og Tjenestens sikkerhet, for å oppdage og forhindre bedrageri, sikkerhetshendelser og for å løse eventuelle tvister, samt oppfylle våre rettslige forpliktelse og avtaler.

2.3 Personlige anbefalinger og tilpasning av Tjenesten for deg. For å gi deg en tilpasset brukeropplevelse av Tjenesten anbefaler vi innhold til deg i Tjenesten. Anbefalingene baseres bl.a. på hva du tidligere har sett av innhold. Anbefalinger kan også gis ut i fra den målgruppe/det segment du tilhører. Med målgruppe/segment menes en gruppe brukere som har lignende egenskaper som du har, f.eks. tilhører samme aldersintervall, har samme kjønn, deler samme interesser (dvs. ser på lignende innhold i Tjenesten). For å vurdere ditt segment, bruker vi følgende informasjon:

 • Data innhentet fra Tjenesten (seer- og surfehistorikk fra C More).
 • Informasjon fra vårt sentrale kunderegister.
 • Informasjon fra andre tjenester innen Konsernet (f.eks. hvilken målgruppe/segment du anses å tilhøre gjennom din bruk av de andre tjenestene).

2.4 Kommunikasjon. Vi bruker dine opplysninger for å administrere vår kunderelasjon og kommunisere med deg (f.eks. via e-post) for eksempel for å varsle deg om endring i avtalevilkår eller personvernvilkårene og når sikkerhetsoppdateringer finnes tilgjengelige og informere deg om at du må foreta deg noe for å holde din konto aktiv.

2.5 Markedsføring. Vi bruker også dine opplysninger for å markedsføre våre egne og TV4s produkter og tjenester, både i Tjenesten og på eksterne plattformer. I det følgende beskrives på hvilken måte vi bruker dine opplysninger til sistnevnte formål:

2.6 Markedsføring av Tjenesten, samt C Mores og TV4s andre produkter og tjenester

2.6.1 Direktemarkedsføring. Vi bruker dine opplysninger for å sende direktemarkedsføring (dvs. markedsføring via e-post eller push-varsler i vår app) til deg om våre og TV4s tjenester og produkter. Når vi sender slik markedsføring til deg kan du alltid velge ikke lenger å ta imot slik markedsføring, via en lenke i hver forsendelse. Push-meldinger stenger du under fanen ”Innstillinger” i din konto.

2.6.2 Interessebasert markedsføring og retargeting. Vi bruker data om hvordan du bruker Tjenesten for å gi deg såkalt interessebasert markedsføring om våre eller TV4s tjenester og produkter. Når du besøker vår nettside, kommer noen av de cookies (og/eller lignende trackingteknikker) vi plasserer på din datamaskin for annonseringsformål å registrere innhold som du bruker og ditt lese- eller klikkemønster slik at vi skal forstå hvilke type nettsider som du er interessert i. Vi kan deretter vise anbefalinger eller markedsføring i din nettleser (på andre nettside) og/eller på sosiale medier, som f.eks. Facebook og/eller Instagram (retargeting), basert på de interesser som vi har oppfatter som relevante for deg.

2.6.3 Markedsføringen kan baseres på informasjon om hvordan du bruker Tjenesten og innhold i Tjenesten som du tar del i. Annonsene kan også velges ut ifra annen informasjon som vi får om deg ved hjelp av demografiske data, brukerdata fra våre annonsørers og partneres nettsider og apper.

2.6.4 Dersom du velger å blokkere cookies i din nettleser kommer du heller ikke til å motta interessebasert markedsføring om våre eller TV4s produkter og tjenester på andre nettsider og/eller sosiale medier. Merk at du fortsatt kommer til å få markedsføring for disse tjenestene, dog uten at disse er tilpasset akkurat for deg. Dersom du velger å blokkere cookies kan dette også få andre konsekvenser, f.eks. for din brukeropplevelse. Se mer nedenfor under avsnittet ”Hvordan du får tilgang til og kontrollerer dine personopplysninger”. Det er viktig å huske at ingen av de teknikker vi bruker for interessebasert markedsføring samler informasjon om ditt navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer.

2.7 Vi kan også dele anonyme adferdsdata om våre brukere til våre annonsører, herunder foretak som sponser innhold som merkes med ”Sponset av”, ”Betalt innhold/Betalt av” eller ”Innhold fra annonsører/Fra våre annonsører”. Anonyme data er informasjon som ikke kan kobles til et individ og der vi har tatt bort alle referanser og koblinger til våre brukere.

2.8 Øvrige formål. Dersom vi ønsker å bruke dine personopplysninger for et annet formål enn de som er beskrevet i disse personvernvilkårene, kommer du til å bli informert om slik bruk før eller i forbindelse med at personopplysningene samles inn og vi kommer til å be om ditt samtykke når det er nødvendig.

3. Årsaker til at vi deler dine personopplysninger

3.1 Vi er restriktive med å dele dine personopplysninger med andre. I forbindelse med at vi tilbyr Tjenesten til deg kan det dog være nødvendig for oss å dele din informasjon med andre slik at vi kan levere Tjenesten til deg. For eksempel deler vi, slik forklart ovenfor,, visse opplysninger (f.eks. opplysninger om segment) innen Konsernet. Øvrige selskaper som vi gir tilgang til dine opplysninger får kun behandle dem i henhold til våre instrukser og gjennom avtale som sikrer høy sikkerhet for dine personopplysninger.

3.2 Vi deler også dine opplysninger med selskaper som tilbyr tjenester til oss (f.eks. leverandører av IT-tjenester, IT-systemer, m.m.) dersom de behøver tilgang til personopplysningene for å tilby sina tjenester til oss. Vi kan også dele personopplysninger i forbindelse med en transaksjon (for eksempel ved sammenslåing av vårt selskap med et annet selskap eller ved salg av våre aktiva) eller til f.eks. myndigheter, dersom det følger av lov, forskrift eller myndighetsvedtak.

4. Hvordan du får tilgang til og kontrollerer dine personopplysninger

4.1 Under ”Innstillinger” i din brukerkonto ser du de personopplysninger du har gitt direkte til oss, dvs. de opplysninger du ga da du opprettet din konto. Disse opplysningene kan du endre selv direkte i Tjenesten. Opplysninger som du gir oss indirekte, dvs. informasjon som samles inn i forbindelse med at du bruker Tjenesten, slik som f.eks. seerhistorikk, har du ingen direkte tilgang til i Tjenesten. Du kan dog laste ned denne informasjonen gjennom å gå inn på vår GDPR side) (se mer om denne nedenfor).

4.2 Dersom du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring angående C Mores eller TV4s produkter og tjenester via e-post eller SMS, kan du bruke avregistreringslenken som finnes på hver utsendelse. Push-meldinger i appene stenger du under fanen ”Innstillinger” i din konto.

4.3 Som vi nevnte ovenfor samler vi også inn opplysninger om deg via cookies. Om du velger å blokkere cookies kan dette også få andre konsekvenser, f.eks. for din brukeropplevelse. Les mer om dette og hvordan du går frem for å begrense bruken av cookies i vår cookiepolicy.

5. Dine individuelle rettigheter

5.1 Du har følgende rettigheter i forbindelse med at vi behandler dine personopplysninger:

 • Rett til innsyn (registerutdrag). Du har rett å få innsyn i hvordan vi behandler dine personopplysninger, en kopi av disse opplysningene og informasjon om vår behandling.
 • Rett til retting. Du har rett å få uriktige opplysninger rettet.
 • Rett til sletting. Du har i visse tilfeller rett til å få opplysninger slettet.
 • Rett til begrenset behandling. Du har under visse omstendigheter rett til å kreve at vår behandling begrenses, for eksempel om du bestrider riktigheten av personopplysningene.
 • Rett til dataportabilitet. Du har rett å be om at dine opplysninger flyttes fra oss til en annen behandlingsansvarlig (dette gjelder dog bare for behandling som utføres basert på samtykke eller som utføres for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg og kun slike opplysninger du har gitt til oss).
 • Rett å protestere. Du har under visse omstendigheter rett å protestere mot behandlingen av personopplysningene.
 • Rett å kalle tilbake samtykke. Du kan når som helst kalle tilbake ditt samtykke (i den grad behandlingen baseres på ditt samtykke). Merk at et slikt tilbakekall derimot ikke påvirker lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket trekkes tilbake.
 • Rett til å klage. Du har rett til å klage til tilsynsmyndighet dersom du anser at vi ikke behandler dine personopplysninger i henhold til loven (i Norge er Datatilsynet ansvarlig tilsynsmyndighet).

Enkelte av rettighetene gjelder kun i visse situasjoner. Dersom du ønsker å benytte noen av dine rettigheter, bør du i første omgang besøke vår GDPR side der du finner svar på de fleste spørsmålene. Du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte oss direkte via kontaktdetaljene nedenfor i avsnittet ”Kontakt oss”

6. Med hvilket lovgrunnlag behandler vi dine personopplysninger?

6.1 Som det fremgår ovenfor (”Hvordan vi bruker personopplysninger”, samt ”Årsaker til at vi deler dine personopplysninger”) behandler vi dine opplysninger for flere ulike formål.

6.2 Den behandling vi utfører, f.eks. når vi behandler dine kontaktopplysninger og informasjon om innhold som du har konsumert, er nødvendig for at vi skal kunne administrere og tilby Tjenesten til deg i henhold til våre brukervilkår.

6.3 Viss behandling, f.eks. for markedsføringsformål for våre eller TV4s produkter og tjenester og ved behandling for statistiske formål, gjør vi med grunnlag i at vi har en berettiget interesse av å behandle dine opplysninger.
6.4 Dersom vi skulle ønske å utføre noen behandling som krever ditt samtykke, kommer vi til å innhente det separat før behandlingen påbegynnes.

7. Sikkerhet for dine personopplysninger

7.1 Vi bruker en rekke sikkerhetsteknikker og metoder for å beskytte dine personopplysninger fra uønsket tilgang, uhjemlet bruk og utlevering. For eksempel lagres dine personopplysninger i datasystem som har begrenset tilgang og befinner seg i beskyttede lokaler. Ved overføring av spesielt sensitive data via Internett, beskytter vi disse opplysningene med kryptering eller tilsvarende teknikker.

8. Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger

8.1 Personopplysninger som samles inn av oss kan lagras og behandles hovedsakelig i den region der du bor, i Norge, eller i andre land der vi, våre samarbeidspartnere, våre selskaper innen Konsernet eller leverandører driver virksomhet. Lagringsplassene velges med formål å fungere effektivt, å forbedre ytelser og å skape redundans for å beskytte data dersom strømbrudd eller andre problemer skulle inntreffe. Vi foretar oss tiltak for å sikre at opplysninger som vi samler inn i henhold til disse personvernvilkårene behandles i tråd med bestemmelsene i disse personvernvilkårene og i henhold til gjeldende lov der opplysningene befinner seg.

8.2 Dersom opplysningene overføres til et land utenfor EU/EES, hvilket kan skje, er lovgrunnlag sikret, for eksempel gjennom avtale som inneholder de standardiserte modellklausulene for dataoverføring som er gitt av EU-kommisjonen og som finnes tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsider. Vi kommer også til å se til at de som mottar opplysningene holder et høyt sikkerhetsnivå for opplysningene.

9. Vår lagring av personopplysninger

9.1 Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å tilby Tjenesten eller for andre nødvendige formål, som å etterleve våre juridiske plikter (f.eks. i henhold til bokføringsloven), løse tvister og oppfylle våre avtaler. Ettersom slike behov kan variere for ulike typer av data og for ulike sammenhenger, kan faktisk lagringstid variere. For å avgjøre når opplysninger skal slettes, er det framfor alt formålet som bestemmer.

9.2 Selv om lagringsperioden varierer, oppbevarer vi som regel dine brukerkonto-opplysninger så lenge du er en registrert brukere av Tjenesten, og opp til ett (1) år deretter (for markedsføringsformål). Visse opplysninger slettes dog løpende, f.eks. opplysninger som samles inn via cookies, som slettes i henhold til vår cookiepolicy. Dette gjør at vi kun bruker relevant informasjon og gir oss mulighet til å gi deg aktuell informasjon og en, til enhver tid, tilpasset brukeropplevelse.

10. Endringer i disse personvernvilkårene

10.1 Vi kommer til å oppdatere våre personvernvilkår når det behøves, f.eks. for å tilpasse oss tilbakemeldinger fra kunder og endringer i Tjenesten. Når vilkårene oppdateres, endres datoen for seneste oppdatering innledningsvis i vilkårene og endringene beskrives nederst på siden under ”Endringshistorikk”, hvoretter endringene trer i kraft.

10.2 Dersom det skjer større endringer disse personvernvilkårene eller i hvordan vi behandler dine personopplysninger, meddeles du via oppslag i Tjenesten, på nettsiden eller via e-post før endringene trer i kraft, når det kreves i henhold til lov. Les gjerne disse personvernvilkårene regelmessig, så holder du deg informert om hvordan vi beskytter dine personopplysninger og din integritet.

11. Kontakt oss

11.1 C More AB (org. nr. 556053-7309) er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn via Tjenesten og således omfattet av disse personvernvilkårene. Det innebærer at vi har ansvaret for de personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler dem. Om du har noen spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles, eller vil inngi en klage, kan du kontakta oss via kontaktdetaljene som finnes tilgjengelige på vår GDPR side.

11.2 Vi har også utpekt et personvernombud som du kan henvende deg til på følgende kontaktdetaljer:

CMORE ENTERTAINMENT AB At: Dataskyddsombud Tegeluddsvägen 3-5 115 41 Stockholm E-postadresse: dpo@tv4.se


Endringshistorikk

Mai 2018: Tydeliggjøring i forbindelse med at den nye personvernforordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) trer i kraft den 25. mai 2018. De oppdaterte personvernvilkårene kommer automatisk til å tre i kraft for alle eksisterende brukere av Tjenesten den 25. mai 2018 og fra den dagen anvendes på din bruk av Tjenesten. Personvernvilkårene er også omarbeidet for å være konsise, klare og tydelige, forståelige og være enklere å kunne lese og forstå.

Desember 2019: Tydeliggjøring/endringer i personvernvilkårene på grunn av utskillelsen som har funnet sted fra øvrige Bonnier-selskap etter overtakelsen fra Telia. De oppdaterte personvernvilkårene trer automatisk i kraft for alle eksisterende brukere av tjenesten [xx 2019], og vil fra den dagen gjelde for din bruk av Tjenesten. Tydeliggjøring på grunnlag av EU-forordning 2017/1128 om portabilitet over landegrensene for online innholdstjenester.